Provozní řády

Dětský svět – provozní řád

 1. Herna je určena pro děti ve věku do 12 let.
 2. Všechny děti musí být doprovázeny osobou starší 18 let, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu.
 3. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním a nevhodným používáním herních prvků plně zodpovídá doprovázející osoba dítěte. Obec Bělá pod Pradědem nenese odpovědnost za tyto úrazy.
 4. Herna je nekuřácká a platí zákaz vstupu se zvířaty.
 5. Do herny je vstup povolen pouze bez obuvi, z hygienických důvodů je třeba mít na nohou ponožky.
 6. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v prostorách herních a zábavních zařízení zakázána. Povolena je pouze v prostoru posezení u stolečků.
 7. Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajících se „atrakcí a vybavení hřišť“. Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty. Atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 8. Personál zábavního centra musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. V případě poranění je personál herny způsobilý poskytnout první pomoc.
 9. Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty. To se týká i cvočků a jiných kovových ozdob na oblečení.
 10. Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. O poškození herního prvku jsou povinni informovat personál zábavního centra, aby se zabránilo případnému vzniku úrazu návštěvníků herny.  
 11. Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).
 12. Multimediální obrazovky jsou určeny pouze pro výukovou prezentaci. Je zakázáno měnit jakékoli nastavení obrazovek a manipulovat s nimi. Návštěvník je povinen při prohlížení prezentace se k obrazovkám chovat šetrně.
 13. Do herny je zakázán vstup osobám trpícím infekční chorobou, nevolností nebo osobám v karanténě.
 14. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál zábavního centra napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat.
 15. Obec Bělá pod Pradědem nezodpovídá za ztrátu, krádež nebo škodu na věcech, které se do herny běžně nenosí. Obuv a oděvy se odkládají na místech k tomu určených (v uzamykatelných skříňkách na pokladně). Za jiné odložené věci v herně provozovatel herny nezodpovídá. 
 16. Při překročení kapacity herny, která je 20 dětí, je obsluha oprávněná z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky. V takovém případě je potřeba počítat s čekací dobou, než se kapacita uvolní.
 17. Rodiče či doprovázející osoby jsou povinni před odchodem z herny zajistit uvedení herny do původního stavu, zejména jsou povinni po svých dětech uklidit.

   

Svět sportu – provozní řád

 1. Sál je určen pro návštěvníky ve věku od 4 let.
 2. Děti a mládež mladší 15 let mají vstup povolen jen za doprovodu osoby starší 18 let, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu.
 3. Za případné úrazy způsobené jejich nebezpečným chováním a nevhodným používáním herních prvků plně zodpovídá uživatel nebo doprovázející osoba dítěte. Obec Bělá pod Pradědem nenese odpovědnost za tyto úrazy.
 4. Sál je nekuřácký a platí zákaz vstupu se zvířaty.
 5. Do sálu je vstup povolen pouze v přezuvkách nebo bez obuvi, z hygienických důvodů je třeba mít na nohou ponožky.
 6. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v prostorách sálu a zábavních zařízení zakázána. Povolena je pouze v prostoru posezení u stolečků.
 7. Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajících se „atrakcí a vybavení hřišť“. Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty. Atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 8. Personál zábavního centra musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. V případě poranění je personál zábavního centra způsobilý poskytnout první pomoc.
 9. Všichni, kdo vstupují na atrakce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty. To se týká i cvočků a jiných kovových ozdob na oblečení.
 10. Návštěvník ručí při použití všech zařízení sálu za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. O poškození herního prvku jsou povinni informovat personál zábavního centra, aby se zabránilo případnému vzniku úrazu návštěvníků sálu.
 11. Multimediální obrazovky jsou určeny pouze pro prezentaci jednotlivých atrakcí. Je zakázáno měnit jakékoli nastavení obrazovek a manipulovat s nimi. Návštěvník je povinen při prohlížení prezentace se k obrazovkám chovat šetrně.
 12. Do sálu je zakázán vstup osobám trpícím infekční chorobou, nevolností nebo osobám v karanténě.
 13. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky sálu, může personál zábavního centra napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat.
 14. Obec Bělá pod Pradědem nezodpovídá za ztrátu, krádež nebo škodu na věcech, které se do sálu běžně nenosí. Obuv a oděvy se odkládají na místech k tomu určených (v uzamykatelných skříňkách na pokladně). Za jiné odložené věci v sále provozovatel zábavního centra nezodpovídá. 
 15. Při překročení kapacity sálu, která je 20 návštěvníků, je obsluha oprávněná z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky. V takovém případě je potřeba počítat s čekací dobou, než se kapacita uvolní.
 16. Uživatelé, či doprovázející osoby jsou povinni před odchodem ze sálu zajistit uvedení sálu do původního stavu, zejména jsou povinni po svých dětech uklidit.

   

 

Před vstupem do sálu jsou návštěvníci sálu povinni se seznámit s tímto provozním řádem a vstupem do sálu projevují vůli, že se s provozním řádem seznámili a zavazují se jej v plném rozsahu dodržovat.